Hjem

STAFO Jernbane

Partipolitisk uavhengig fagforening

Ny nettside under utvikling...

Årsmøtet uttaler følgende:

 

STAFO Jernbane advarer mot en oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanetrafikken i Norge.

LES MER

Det ble redegjort for jernbanereformen og konkurranseutsetting av jernbanen av statssekretær i Samf. dep Ragnar K. Aarset, direktør for Infrastruktur JBV Gorm Frimannslund og Konserndirektør NSB Persontog Tom Ingulstad.

 

 

Leder STAFO og YS Spekter Ingerid Bjercke og leder i Delta Erik Kollerud redegjorde for fagforeningenes vei videre.

 

Svenskane har i mange år hatt konkurranse på skinnene. No rår

dårlege arbeidsvilkår og frykt

for ulykker:

 

Privat kaos på svenske spor

Gamblar med gullgruve

 

PLANAR: Utskiljing av NSB sitt eige eigedomsselskap fjernar heile det økonomiske grunnlaget for NSB. Det seier styremedlem Rolf Jørgensen.

 

Les mer »

 

Nyheter fra Stafo

 

 

Regjeringen vil avvikle dagens NSB

 

NSB slik vi kjenner det forsvinner. Det blir åpen konkurranse på alle linjer. Togsett og verksteder plasseres i materiellselskap som legges under Jernbaneverket som direktorat. Les mer

 

 

 

Nyheter fra YS

 

 

 

 

 

Nyheter fra Jernbanen

i Norge

 

 

Enighet i frontfaget

 

YS og NHO ble i kveld enige i frontfaget. På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med YS, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015. Det betyr at de virksomheter som har lokale forhandlinger – basert på de fire kriterier for lokal lønnsdannelse - kan legge til grunn et eventuelt lokalt tillegg som i snitt vil gi 1,2 prosent i årslønnsvekst. Det er kun lavtlønnsgruppene som vil omfattes av generelt tillegg. Mellomoppgjørene i øvrige sektorer begynner etter påske.

 

Les mer her.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Boligrenta i statenspensjonskasse

 

 

YS om kommunereformen:

- Kommunene må få mer ressurser

 

 

- Mange kommuner har store utfordringer med å løse sine oppgaver. Det må følge med nok myndighet og ressurser med kommunereformen, slik at kommunene kan forvalte oppgavene på en bedre måte. Det mener Erik Kollerud, nestleder i YS. Fredag la regjeringen frem kommunereformen.

Les mer

------------------------------------------------------------------

 

Pressemelding om mere midlertighet

 

Transportetatene overleverte grunnlag for ny Nasjonal transportplan

 

----------------------------------------------------------

 

En nødvendig satsing for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet

 

----------------------------------------------------------

 

Jernbanen

 

----------------------------------------------------------

 

Første tunnel-kontrakt tildelt

 

 

STAFO Jernbane

Leder: Ove Carstensen

Tlf.: 977 63 998

ove-cars@online.no

 

 

 

 

STAFO

 

Lakkegata 3, Oslo

 

Tlf: 948 55 840

 

post@stafo.no

 

 

 

© 2014 STAFO Jernbane Mailto: webmaster

 

Antall på siden : 812 635